Scoreberekening laddercompetitie 2018/2019
Berekening per ladder.
een ladder bestaat uit 5 zittingen.
               
Het eindresultaat van een ladder wordt uit 4 scores berekend.
Bij 5 behaalde scores vervalt het minste resultaat, van de overige 4 wordt het gemiddelde berekend.
Bij 4 behaalde scores geldt het gemiddelde als eindscore.
Bij 3 behaalde scores geldt als 4e score, het gemiddelde van deze 3, -10 % (deze score is max 50%!!).
Bij 2 of minder behaalde scores worden er geen clubpunten behaald.
 
Degradatie of promotie wordt bepaald aan de stand van de ladder en het aantal spelers in een lijn!!!
In een seizoen mag u een ladder ontbreken zonder te degraderen.
Beleidsgroep beslist hier per ladder in.
Bewuste psychologische biedingen zijn op ónze soos niet toegestaan!!!
 
Clubpuntenwaardering per ladder alleen voor de A-lijn
 
    1e plaats 15 punten 6e plaats 5 punten    
    2e plaats 12 punten 7e plaats 4 punten    
    3e plaats 10 punten 8e plaats 3 punten    
    4e plaats  8 punten 9e plaats 2 punten    
    5e plaats  6 punten   10e plaats 1 punt    
               
Bijzondere waarderingen bij spelen in een andere lijn
               
Paar speelt in een hogere lijn: Behaalde resultaat + 5 %
Paar speelt met één van de partners in een hogere lijn: Behaalde resultaat + 2,5 %
Paar speelt in een lagere lijn: Behaalde resultaat  - 2,5 %
Paar speelt met één van de partners in een lagere lijn: Behaalde reseltaat  - 1,25 %
               
Slempuntenwaardering
Klein-slem Contract Doublet R.Doublet Gr.slem Contract Doublet R.Doublet
6 Kl 3 5 7 7 Kl  8 10 12
6 R 3 5 7 7 R  8 10 12
6 H 4 6 8 7 H  9 11 13
6 SCH 4 6 8 7 SCH  9 11 13
               
6 SA. 5 7 9 7 SA.  10 12 14
               
6 Kl + 1 4 6 8 Voor elke downslag
6 R + 1 4 6 8 1 punt in mindering.
6 H + 1 5 7 9 Voor elke downslag gedoubl.
6 SCH + 1 5 7 9 2 punten in mindering.
         
6 SA. + 1 6 8 10  
Elke ladder winnaars en prijsjes
Eind van het seizoen Clubwinnaars en prijzen
               
Voor behoud van uw plaats, bij ziekte,vakantie of wat dan ook, meldt U tijdig af A.U.B.op  06-3397.3590
Partner wissel, geeft geen recht op behoud in uw lijn !!!!!!!!!!!!!